Samenvatting algemene beschouwingen

Hieronder is een samenvatting van de algemene beschouwing te vinden. Om het goed leesbaar te maken is alles opgedeeld in kopjes.

COVID-19

Als samenleving leven we al meer dan een jaar lang onder de gevolgen van de coronapandemie met de nodige gevolgen. Ook als gemeente kwamen we voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe houden we elkaar vast in deze turbulente tijden waarin jong en oud beperkt worden in hun vrijheid? Online lessen, minder sociale contacten en een avondklok. Maar ook: confrontaties met eenzaamheid en verdriet door verlies van naasten vanwege het virus. Gemeentebelangen wenst allen die op wat voor manier dan ook met dit virus te maken hebben gehad veel sterkte en beterschap.

Hoe de nieuwe samenleving eruit gaat ziet in de toekomst weet niemand: de tijd zal het leren. Wat we wel weten is dat deze pandemie meewerkt aan de scheiding in de maatschappij. Er ontstaan meerdere kampen. Een kamp met mensen dat zich laat vaccineren, een kamp met mensen die zich niet laat vaccineren en de zogenoemde zwevende kiezers. Men wordt, soms ongewild, in een hokje gestopt en daarmee komen groepen lijnrecht tegenover elkaar te staan met hun wederzijdse opvattingen.

Jeugd en horeca

De gevolgen van de lockdown hebben de nodige impact op ons dorp gehad. De vele rellen en zelfs brandstichting van de teststraat op de haven hebben het imago van ons dorp in den lande bepaald geen goed gedaan. Ook ons gemeentehuis werd belaagd en beschadigd. De gemeente dacht de schade op de daders te kunnen verhalen. Helaas ging de rechter hierin niet mee, omdat de onderbouwing van de gemeente Urk niet sterk genoeg was. Gemeentebelangen vindt het tenenkrommend nu de daders bekend zijn dat deze kosten op het bordje van de hele gemeenschap terecht komt.

Hierdoor kwam wel het besef dat we als gemeenschap trots willen zijn op ons mooie dorp en we elkaar hierop aan moeten en kunnen spreken. Urk kent een groot aantal jongeren en ook voor deze leeftijdscategorie zal de gemeente in gesprek moeten met jeugdwerkers en jongeren. Ouders helpen bij de opvoeding en spreken met en niet over de jongeren. Helaas dat een ervaren en bekwame jongerenwerker als Pieter ten Napel vorig jaar via de zijdeur het veld moest ruimen. Gemeentebelangen vraagt zich af hoe het momenteel is met de jongerenwerkers op Urk? Wat betreft voorzieningen voor de jeugd zien we ondanks de vele mooie woorden geen extra voorzieningen en/of faciliteiten erbij komen. Wat men ook vindt van de jeugdhonken: feit is dat er weinig alternatieven voor de jeugd zijn.

De zomer is in volle gang en betere faciliteiten, bijvoorbeeld door uitbreiding van de stranden, zal altijd in het programma van GB staan. Daarom vraagt Gemeentebelangen zich ook af hoe het staat met het IJslandse preventiemodel. In de nieuwe zeeheldenwijk staan ook allerlei maatschappelijke gebouwen op de rol om er te komen, kerk, sporthal, maar geen jongerencentrum. In het verleden is er vaak sprake geweest van meer voorzieningen, zal dat ooit realiteit worden? Verbreding van het horeca aanbod zullen wij altijd toejuichen.

Sociaal domein

Hopelijk komt de komende jaren de WMO en de jeugdzorg in wat rustiger vaarwater zowel op menselijk vlak als op financieel vlak. Maar zorgen blijven er wel. Vooral aanbestedingen zullen met onzekerheid omringt blijven. Kan de wethouder hier al wat meer over vertellen?

Verkiezingen

De resultaten van de laatste landelijke verkiezingen hebben tot gevolg dat er een zeer moeizame formatie aan de gang is. Met daarbij de vraag hoe het onderlinge vertrouwen er achter de schermen nu werkelijk voorstaat. Gemeentebelangen is benieuwd en bevreesd wat er uiteindelijk uit de hoge hoed van een nieuwe regering komt. Of krijgen we weer nieuwe verkiezingen? Krijgen we meer wetgeving aangaande de klimaatverandering? Het lijkt er wel op. En zoals altijd moet dit betaald worden uit de knip van de gewone burger. Zeker is dat de komende jaren de energierekening voor eenieder flink omhooggaat.

Economie en personele groei gemeentehuis

De gevolgen op financieel gebied door de coronapandemie blijven met onzekerheid omhuld. Ondanks dat de banengroei op Urk vanaf 2010 met 39 % gestegen is. Zullen we toch de tering naar de nering moeten zetten. De burger krijgt de komende jaren te maken met sterke kostenstijging op energiegebied, maar ook de dagelijkse boodschappen zijn flink gestegen. Daarom geen verdere lastenverzwaring voor de burgers maar kijken in de begroting waar we kunnen besparen. Hierdoor moeten we in het gemeentehuis wel investeren in kwalitatief goede mensen, om als goed draaiende en groeiende gemeente verder de 21e eeuw mee in te gaan. De groei van Urk als gemeenschap gaat dus hand in hand met de groei van het personeelsbestand in het gemeentehuis. Gemeentebelangen hoopt dat de openstaande vacatures op vakkundige wijze worden ingevuld.

Visserij

Onze visserijsector lijkt in steeds zwaarder weer terecht te zijn gekomen. De grootste bedreiging komt nu uit een andere hoek. Op zeer subtiele wijze is de sector buitenspel gezet in de verdeling van de Noordzee. De grote energiebedrijven hebben hun ogen laten vallen op de visgronden van de visserman. En op zulk een uiterst sluikse manier dat ze alles in handen krijgen en bepalen. Het lijkt wel of de visserman alle sympathie en waardering bij de politiek maar ook bij de publieke opinie verloren heeft. Daarnaast nog de Brexit waarbij het aloude adagium “Brittannia rule the waves” weer opgeld doet. Na een half jaar is ook nog niet helemaal duidelijk wat onze plaatsgenoten onder Britse vlag allemaal precies te wachten staat. Wel is duidelijk dat onze plaatsgenoten onder Nederlandse vlag quota hebben ingeleverd en op zee zijn overgeleverd aan de grillen van de Britse controleurs en hun eigen wetgeving. Dit weegt echter niet op tegen de snelle veroudering van het grootste gedeelte van onze vissersvloot. Innovatie is het grote toverwoord wat te pas en te onpas wordt gebruikt in deze sector. De  grootste innovatie is door toedoen van Frankrijk in Brussel definitief de kop ingedrukt: de pulsvisserij. Notabene met overheidssubsidie na decennialang experimenteren uiteindelijk rendabel gekregen en intussen verboden. Op het moment dat ik deze woorden spreek maken de laatste Urker kotters hun laatste visreis met de puls. Volgende week kunnen de pulstuigen naar de oudijzerboer.

Buitendijkse haven

Hoe is het nu met het hoofdpijndossier buitendijkse haven? Kan de wethouder ons op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen? In onze gedachten zien we de haven al gerealiseerd met schepen die voor de wal liggen. Hopelijk blijft het niet bij dromen.

Toerisme en hotel

In het verleden is er sprake geweest van een hotel op de haven, dit is inmiddels een gepasseerd station. Wij vragen ons af of de ondernemers waar de wethouder enkele jaren geleden mee heeft gesproken geen interesse hebben om op een andere locatie een hotel te realiseren. Is er anno 2021 nog wel interesse voor hotelfaciliteit op ons dorp? Graag horen wij de wethouder in dezen.

Port of Urk

Binnendijks bedrijventerrein: hier lijkt schot in te komen. En ook hebben wij van diverse ondernemers vernomen dat zij belangstelling hebben om hier hun bedrijf te vestigen. Gemeentebelangen wil graag weten hoeveel procent van deze grond al in optie is genomen. Urk als het maritieme hart van Nederland. Niet alleen voor bedrijven maar ook voor scholing. Niet alleen maar de focus op visserij maar maritiem als geheel moet en krijgt meer en meer aandacht. Dit brengt ons bij een volgend punt: werkgelegenheid. We zien al jaren een stijgende lijn van mensen die lokaal hun werkzaamheden kunnen en willen verrichten. Geleidelijk aan komt er ook meer variatie in het werkaanbod. Maar de visverwerkende industrie blijft toch ver uit de grootste pijler onder de Urker economie. Talloze werkmigranten die tijdelijk een woonplek zoeken om deze grote bedrijven draaiende te houden zijn broodnodig. Het is van belang dat deze mensen een fatsoenlijk en veilige huisvesting hebben. In het nieuws zien we vaak schrijnende en onveilige situaties. Gemeentebelangen wil graag weten wat er aan de woongelegenheid voor deze groep wordt gedaan.

Woonvisie

Dit brengt ons bij het punt woningaanbod. We hebben niet alleen op Urk te maken met een op hol geslagen huizenmarkt en dit lijkt voorlopig niet te veranderen. Gelukkig gloort er voor Urk wat licht aan het eind van de tunnel en kan er hopelijk dit jaar nog begonnen worden met het klaarmaken van de Zeeheldenwijk. Ongeveer 1600 woningen en diverse voorzieningen. We praten hier over een waarde van tussen de kwart miljard en de half miljard! Graag zien wij dat deze nieuwe wijk zoveel mogelijk door Urker bedrijven wordt gerealiseerd. Ook de realisatie van de Michiel de Ruijterbrug komt weer dichterbij. Duidelijk is wel dat in de toekomst grenscorrecties en/of gebiedsuitbreiding anders zal moeten. Een goede verstandhouding als buurgemeenten is uiteraard vanzelfsprekend. Hoe kan het dat hoofdpijndossier Boni lijkt ook nog steeds geen vooruitgang te boeken.

Verkeer

Verkeersproblematiek. In het verkiezingsprogramma van de Christen Unie uit 2018 lezen wij over verlichte zebrapaden. Wij hopen dat dit nog wordt opgepakt. Onder wethouder Geert Post is er begonnen met het asfalteren van wegen op het industrieterrein, maar dit ligt echter al een tijd stil. De dorpsingang staat ook op de planning om op de schop te gaan evenals de torenstraat. Is hier al wat meer over bekend? Wij willen graag aandacht voor de parkeerdrukte in plan Noord en het Hofsteeplein. Niet alleen voor de werknemers die nu bezig zijn met de realisatie van het zorgcomplex maar ook voor de toekomstige bewoners en hun familie die op bezoek wil komen. Openbaar vervoer blijft een pijnpunt voor Urk. Lichtpuntje is de tegemoetkoming van de provincie met een nieuwe rondweg. Ook de plannen voor een spoorlijn juichen wij toe. Hopelijk ooit met een tunnel.

Cultuur

Binnen enkele maanden is de renovatie van het palenscherm afgerond en krijgen we er een prachtige culturele verrijking bij. Ook interessant voor onze kinderen, omdat ze zo lijfelijk kunnen zien hoe het Urk van hun groot- en overgrootouders eruit zag. Ook andere culturele activiteiten kunnen hopelijk in de toekomst weer opgepakt worden.

Tenslotte dit zijn de laatste beschouwingen richting de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar. We werken met iedereen hier in dit huis prettig samen: ook met onze burgemeester Cees van de Bos en onze gemeentesecretaris Carla Zwart is het prettig samenwerken. Maar ook hier in de raad en de commissies werken we op een prettige en goede manier met elkaar samen. Hopen en bidden om een voorspoedig herstel van onze burgemeester die nu tijdelijk vervangen wordt door Ineke Bakker. Laten we hopen en bidden dat we snel terug kunnen naar een normale samenleving die we in dit land al eeuwen in vrijheid gewend zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *